Sajtóközlemény

2021. szeptember 1-vel új kutatási program veszi kezdetét az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházban.
A Nemzeti Kutatási, fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett "OTKA" Fiatal Kutatói Kiválósági programra beérkező 426 pályázat közül 109-et ítéltek támogatásra. Ezek közül vidéki múzeumi pályázóként a Bíró Szilvia PhD  által vezetett kutatócsoport „Településszerkezet átalakulása és funkcióváltozás a savariai Iseum-körzet területén” című pályázat nyert támogatást (FK 138156). A programban Sosztarits Ottó, Horváth Bianka és Hódi Attila munkatársunk vesz még részt.
A szombathelyi Iseum kitüntetett helyet foglal el Magyarország római emlékei között. A savariai Isis szentély az egyik legismertebb, legjobban feltárt római kori épületegyüttese hazánkban, képe az általános iskolai történelem tankönyvekben is szerepel. A kutatás a régészet szakma egy hosszú évtizedek óta meglévő adósságát törleszti azzal, hogy a közelmúltban végzett feltárások és a több, mint 60 éve végzett ásatások jelenségeinek és leletanyagának komplex feldolgozását kívánja elvégezni. A kutatás nem csak magára a szentélyépületre koncentrál, hanem annak tágabb környezetére is. A munka során lehetővé válik, hogy az egyes időszakokban létező épületek funkcióját, építészeti elemeit meghatározzuk, így a Savaria déli városfala előtt elterülő komplett városnegyed településfejlődését modellezzük. A munkában a régész szakemberek mellett építész, falfestmény-restaurátor, geológus is részt vesz, illetve geofizikai felmérés egészíti ki a munkát, amely a körzet topográfiai egységként való kezelése szempontjából elengedhetetlen. A munkát anyagvizsgálatok egészítik ki, amelyek során a tárgyak származási helyét, illetve készítés-technikájukat is jobban megismerhetjük. A rekonstruált szentély ma nem csupán műemlék, hanem izgalmas, modern múzeumként működik, ahol hazánk és a környező országok egyetlen római vallástörténeti kiállításában az iseumi leletek százait csodálhatják meg a látogatók. Feldolgozásuk révén jobban megérthetjük azt a környezetet, amelyben egy Egyiptomból származó kultusz Savaria mindennapi vallási életében központi szerepet kap, illetve hogyan jön létre Pannonia egyik legnagyobb szakrális épületkomplexuma.
Munkájukhoz ezúton is sok sikert kívánunk!