Tóth Endre: A magyar Szent korona és a koronázási jelvények - könyvbemutató

A kötet szerzője a korona gondnoka, Tóth Endre szombathelyi születésű régész. 
Most megjelent exkluzív monográfiája közel fél évszázados kutatásainak összegzése. A kötet nemzeti ereklyéink tárgytörténetén túl ismerteti a koronázási ékszerekre vonatkozó egykorú forrásokat, ábrázolásokat és koronázási szertartásokat. A tartalmas és impozáns megjelenésű kiadványt nagyméretű művészi fotók százai teszik teljessé.
A kötetet méltatja: Veszprémy László történész, igazgató (HM Hadtörténeti Intézet)