Seres Viktor

geodéta
Email: seres.viktor@savariamuseum.hu
Telefon: 06-94/310-240