Varázslás és csillaghit - előadássorozat

Varázslás és csillaghit a rómaiaknál
Előadássorozat
 
Január 24. csütörtök 17.00
Az elátkozott kocsihajtó. Az antik mágia szöveges emlékei
Előadó: Németh György (ELTE, Ókortörténeti Tanszék)
 
Az ókori görögök és rómaiak számos olyan problémájukat, amelyek megoldásához nem állt rendelkezésükre megfelelő törvényes eszköz, a mágia segítségével próbálták meg elrendezni. A varázsigéknek csak akkor lehetnek régészetileg megfogható emlékei, ha azokat egy-egy tárgyra, többnyire ólomból készült átoktáblára írták fel.
Az előadás bemutatja az évszázadok során készült antik átoktáblák változatos, de mindenképpen sötét világát.
 
Február 7. csütörtök 17.00 
Sötét varázslatok Aquincumban 
Előadó: Lassányi Gábor (BTM Aquincumi Múzeum)
 
 „Bizony mindenki fél attól, hogy borzalmas ráolvasásokkal megátkozzák” – írta Idősebb Plinius közel kétezer évvel ezelőtt. Azt, hogy a rómaiak Pannoniában sem voltak biztonságban a gonosz varázslatoktól, mi sem bizonyítja jobban, mint az a három, ólomlapra karcolt és sírok között elásott átokszöveg, melyet a közelmúltban Aquincumban találtak meg. Az előadás a római kori mágia e különleges, tiltott területét, a rontó varázslatokat mutatja be, valamint azokat a védőeszközöket, amelyekkel az ártó erőket akarták távol tartani maguktól az emberek.
 
Február 21. csütörtök 17.00
Abrasax Savariában. Átoktáblák az ókori Szombathelyről
Előadó: Bartha Andrea (MTA Nyelvtudományi Intézet)
 
Savaria sírjaiból és az Iseum területéről három apróra összehajtott ólomlemezke került elő az elmúlt években. A rajtuk olvasható latin és görög nyelvű szövegek az ókori világ minden részén ismert és használt mágia írásos emlékei. Közvetlen betekintést nyújtanak a savariai hétköznapok reménytelen helyzeteibe, ahol elkeseredett emberek csak az alvilági erők közbenjárásában bízhattak - akár magánéleti ellenfeleikkel szemben, akár a római államot megtestesítő katonák vagy hivatalnokok ellenében. 
 
Március 7. csütörtök 17.00
A csillaghit emlékei Pannoniában
Előadó: Sosztarits Ottó (Iseum Savariense)
 
A bolygóisteneket megjelenítő szobrocskák, csillagképeket megjelenítő gyűrűkövek és más apró tárgyak az égitestekhez kötődő vallási képzetek jellegzetes emlékei. Az Iseum Savariense időszaki kiállításán látható leletek alapján bepillantást nyerhetünk a rómaiak hitvilágának e jellegzetes, de a mai emberek számára alig-alig ismert területébe.     
 
Március 21. csütörtök 17.00
A Mithras-kultusz asztronómiai és asztrológiai háttere
Előadó: Nagy Levente (PTE, Régészeti Tanszék) 

A Kr. u. 2. század elején meglepetésszerű gyorsasággal terjednek el a római birodalomban egy új (?) vallás emlékei: a feliratokon Mithrasnak, a Legyőzhetetlen Napnak nevezett isten misztériumai. Titkos beavatási szertartásai a rómaiak többsége számára ismeretlenek voltak, csak a beavatottak ismerhették meg a titkos tudást a világmindenség működéséről, az emberi lelkek sorsát irányító Mithras valódi természetéről. Írott forrásaink, felirataink, a szentélyek ábrázolásai és az ókori asztrológia segítenek nekünk abban, hogy megfejthessük és újra felfedezhessük Mithras és a Mithras-hívők titkait, jobban megértsük az ókori ember vallási elképzeléseit.


http://www.nka.hu/