Iseum Anno 6.

Tisztelt Érdeklődők!
Múzeumunk egy virtuális időutazásra hívja Önöket Szombathely-Savaria múltjába, Iseum Anno… című fotóválogatás sorozatunk újabb részével. Elsődlegesen az Isis-szentély és az Iseum-körzet kutatása során készült ásatási és tárgyfotókból, életképekből válogattunk, melyet a belváros környékén készült archív felvételekkel egészítettünk ki.

 

A központi szentély részletei az Iseumban, az alapozáson többször megvastagított keresztirányú falakkal. Háttérben a Thököly utca egyik épületének hátsó kerítése.
The details of the podium temple with cross walls that had been thickened more times. The back fence of a building in the Thököly street is visible in the background.


Pillanatkép az Iseumból, a műemléki kivitelezés időszakából. A római falak  közelében kézi erővel történik a beton és mészhabarcs keverés.
A snapshot of the Iseum when the monument reconstruction had been going on. The concrete and the lime mortar are being mixed manually.


Az Iseum területének nyugati része a honvédségi tekéző bontásakor. A kép előterében a római alapfalak közelében  kőfaragványok és oszloptöredékek a megtalálási helyükön.
The western territory of the Iseum when the bowling alley was being demolished. Some fragments of the pillars and stone carvings are visible in the foreground in situ, near the original roman foundation walls.


Szentléleky Tihamér régész (napszemüvegben) vezetést tart az Iseum ásatásán.
Mr. Tihamér Szentéleky, archaeologist (wearing sunglasses/shades) is guiding in the excavation.


Isis istennő újra a helyén. Az eredeti márványfaragványok daruzása a műemléki építkezések idején.
Goddess Isis is back on her rightful place. The original marble reliefs are being craned during the reconstruction.


Római kori kőfaragványok daruzása a szentély rekonstruált homlokzatához. A háttérben érdekes ipari épület szárítópadlással a Rákóczi és Thököly utca sarok közelében. Roman stone carvings are being craned to be embedded into the reconstructed facade. An interesting industrial building with its attic can be seen in the background in the corner of the Rákóczi and Thököly streets.


Római kori homlokzati elem daruzása a szentély rekonstruált homlokzatához. Az  ún. háromalakos dombormű Isis papokat ábrázol. Isis-Hygeia és Sarapis- Aesculapius között Anubis maszkot viselő pap látható.
A component of the facade being craned to be embedded into the reconstruction. The relief is shaping three figures, three priests. One of them is wearing an Anubis mask and standing between Isis-Hygeia, Sarapis-Aesculapius.


Az Isis-szentély 1963-ban átadott központi épülete a betonszerkezetbe épített eredeti faragványokkal.
The podium temple of the Iseum was opened to the public in 1963. The original marble reliefs were embedded into a ferro-concrete structure.


A szentély homlokzati faragványainak tisztítása, és vizsgálata speciális létrás jármű segítségével.
The fragments of the facade are being cleaned and examined using a special vehicle.


A szentély homlokzati faragványainak tisztítása, és vizsgálata speciális létrás jármű segítségével.
The fragments of the facade are being cleaned and examined by a special vehicle.


Istenek alulnézetből. A beépített faragványok állagvizsgálata során létráról készített kép az ezredfordulón.
Gods from a bottom perspective. The condition of the embedded marble reliefs is being examined. The photo was shot on a ladder at the turn of the milleneum.


Genius Augusti, és Isis istennő még egymás mellett. A beépített faragványok állagvizsgálata során létráról készített kép  az ezredfordulón.
Genius Augusti, the guard of the roman emperor and goddess Isis next to each other.  The condition of the embedded marble reliefs is being examined. The photo was shot on a ladder at the turn of the milleneum.


A munkások kerékpárjai az Iseum ásatási területének szomszédságában, a Thököly utca  egyik udvarában.
The bikes of the workers in the neighbourhood of the excavation in one of the gardens in the Thököly street.


Az előző fotón látható téglasír 2001-ben Sosztarits Ottó ásatásán, közel 40 év "rommezős" bemutatás után.
The same grave of bricks in 2001 in the excavaton led by Mr. Sosztarits Ottó. Nearly 40 years had been passed since it was firstly presented in the ruin garden.


Kerékpárok és cekker a fa alatt az azóta már jelentősen átalakult Kőszegi utcában. A fénykép jobb oldalán a jelenlegi Kőszegi utca 23-as számú épület látható. Fortepan_Bojár Sándor 178397
Bikes and a string bag under a tree in the Kőszegi sreet which has completely changed since then.   Today's Kőszegi street 23 can be seen on the right side of the photo. Fortepan_Bojár Sándor 178397


Az Iseum Közelében előkerült római névjegyzék Kr.u. 188-ból, az ún. Numinibus tábla. Ortolf Harl felvétele.
The so called Nominibus tablet, a roman register discovered near the Iseum from 188 A. D. Recorded by Mr. Ortolf Harl.


Ásatási fotó a szombathelyi romkertből. A mérőrudak között római kori feliratos mérföldkő töredéke látható. A megtalálók között Buócz Terézia régész.
A photo of the excavation in the ruin garden in Szombathely. A roman, inscripted milestone can be seen among the measuring rods. Mrs. Buócz Terézia archaeologist is visible in the photo.


Átnézeti kép az Iseum-körzet területéről. Az Isis-szentély romterületének előterében az éppen aktuálisan zajló ásatás szelvényrendszere látható. A fotó a zeneiskola épületéből készült. 
A photo of the Iseum district. The archaeological sections of the ongoing process are visible in the foreground of the Iseum territory. The photo was taken from the music school.